Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου, Αττική, Νέος Κόσμος, 117 43
+30 213 0184400-99